ПРИНЦИПЪТ „ESPIRAL“

КОНТРОЛИРАМ | ВЛАДЕЯ | ТВОРЯ

Принцип “ESPIRAL” очертава яснота и лекота на движенията в съчетание с ефективното използване  на правилното дишане. Фокусира се върху геометричното построяване на човешкото тяло и неговото разположение в пространството, преместване на вниманието, статика динамика и динамична медитация.

ПРИНЦИП „ESPIRAL“ – АРХИТЕКТУРА НА ТЯЛОТО В ТАНЦА И ЕЖЕДНЕВИЕТО

  • Принцип “ESPIRAL” учи на контрол и владеене на тялото и духът;
  • Принцип “ESPIRAL” учи на архитектура на тялото и овладяване и осъзнаване на движението в пространството;
  • Принцип “ESPIRAL” учи на координация и контрол на механиката;
  • Според Принцип ”ESPIRAL”- Емоционалната стабилност повишава техническата стабилност;

ДВИЖЕНИЕТО ПО СПИРАЛА ЗНАЧИ СВОБОДА НА ИЗРАЗЯВАНЕ.

ВАРНА | 2018
ВАРНА | 2018