Архитектура на тялото

АРХИТЕКТУРА НА ТЯЛОТО

СИСТЕМА ЗА ПОЗНАНИЕ НА ТЯЛОТО, ТОВА Е АРХИТЕКТУРА „ЕСПИРАЛ“

През XX Век се случват множество революции и преосмисляния на много понятия и идеи и познанието за движението на човешкото тяло е едно от тях. Дали ще го наречем Хорова гимнастика, Паневритмия или по друг начин биомеханиката е една и съща. Философията и вложения смисъл зад движението са нещата, които отличават едното от другото.

Всяко едно преосмисляне и преструктуриране се случва на базата на познание, а понякога преоткриването е точно това, което и значи – да преоткриеш знание, което е било забравено, също като тайната на гръцкия огън или древната архитектура.

ЦЕЛТА НА ПРИНЦИП „ЕСПИРАЛ“ Е ДА РАЗВИЕ ТАНЦЬОРА И НЕГОВИЯ КОНТРОЛ НАД ТЯЛОТО И ДА МУ ПРЕДОСТАВИ СВОБОДА ДА СЕ УСЪВЪРШЕНСТВА И ДА ТВОРИ.